• 025/ 433 660

Dom učenika srednjih škola Sombor

Naš dom

O Somboru

Virtuelna tura

Naš dom

 Dom učenika Sombor  
     Dom učenika je ustanova čiji je osnivač država. U domu su smešteni učenici koji se školuju van svog mesta stalnog  boravka u    srednjim školama u Somboru. 

    Delatnost Doma regulisana je Zakonom o učeničkom i  studentskom standardu RS. 

    Srednje škole u Somboru su: 
Srednja   medicinska škola „Dr Ružica Rip", Srednja škola „Sveti  Sava", Srednja poljoprivredno prehrambena škola, Srednja  tehnička škola, Gimnazija „Veljko Petrović", Srednja ekonomska  škola i Srednja  muzička škola “Petar Konjović”.

   Zgrada Doma je u poslednjih nekoliko godina potpuno renovirana.Pored zgrade Doma su Srednja medicinska škola „Dr  Ružica Rip", Srednja škola „Sveti Sava , Osnovna Škola „Avram  Mrazović" i Pedagoški fakultet. 

Od strogog centra grada Dom je  udaljen oko 300 metara, a u tom krugu su smeštene sve kulturne  znamenitosti grada.