• 025/ 433 660

Dom učenika srednjih škola Sombor

Naš dom

O Somboru

Virtuelna tura

Biblioteka

Dom ima biblioteku sa preko 6000 knjiga, enciklopedija, rečnika, priručnika, školske lektire, beletristike, kao velikog broja knjiga na jezicima nacionalnih manjina. 
Tokom godine organizuje se više tribina sa različitom tematikom, kao i književne večeri mladih i već afirmisanih književnika.

upis ucenika